Mineraler

Mineraler – vad är det?

Mineraler är grundstenar för många av kroppens tusentals funktioner, i första hand immunsystem, energiproduktion, hormonsystem, vitaminproduktion, blodbildning, enzymsystem, fortplantning, hjärt-/kärlsystem, nervsystem, hår, hud och naglar. Kroppens och cellernas ständiga förnyelse är beroende av mineraler.

Var finns mineraler?

Vi kan inte skapa dem själva, vi måste hämta dem från naturen och nya mineralämnen måste tillföras varje dag för att ersätta de gamla. En utarmad odlingsbar mark, en raffinerad livsmedels-framställning och en modern livsstil, skapar en olycklig mineralbrist i vår kropp som orsakar oss både sämre ämnesomsättning, sämre syra-basbalans och sämre kroppsfunktioner.

Mineraler – vilka ska jag äta?

Olika personers behov, styrs till stor del av hur personens livsstil ser ut. En hög fysisk aktivitet kräver mer, läkemedelsbehandling och drogmissbruk kräver mer och ett frekvent intag av skräpmat kräver mer mineraler. Att äta en rikt varierad kost med rikligt inslag av olika grönsaker är ett säkert och bra sätt att förse kroppen med de mineraler den behöver, om än mängderna kan bli för begränsade. Detta kan dock justeras med ett balanserat kosttillskott av god kvalitet. Ett naturligt tillstånd är ett friskt tillstånd. Tillskott i form av en multivitamin och mineralkomplex samt extra Kalcium Magnesium ger en bra grund för de flesta.

Köp multivitamin och mineralkomplex

Köp Kalcium Magnesium